divendres, 25 de gener de 2013

mestra té la MAvui entrevista amb la mestra. M'agraden les paraules que ha repetit.
Dimarts vas fer un dibuix. Em vas dir que em dibuixaves a mi. M'esforçaré molt per aconseguir assemblar-me a com tu em dibuixes. M de moltíssim.