dimecres, 23 de gener de 2013

el color de les coses


"El color de les coses és degut a una característica anomenada qualitat pigmentària que tenen tots els cossos i que prové de la seva composició molecular. Quan els raigs de llum incideixen sobre un objecte, la seva qualitat pigmentària fa que absorbeixi determinades ones de color i que en refusi d'altres. L'ona o les ones refusades són les que capten els nostres ulls, els quals envien al cervell la sensació cromàtica"
Educació visual i plàstica, Ed. Santillana

1. Via paper plane.
2. Via petit bazar & jetable