dimarts, 7 d’abril de 2015

P.aR.is <> Auguste Rodin 1. Dibuixos d'Auguste Rodin.
2. Llibreta de viatge de Francesc Ten, que li escriu:
Obri ’m les cames; un gest, un secret. Totes tenim secrets que s'insinuen amb els plecs d'un llençol a l'entrecuix._________________

3. Catàleg de dibuixos del Musée Rodin de Paris.
4. Des d'una habitació d'hotel.