dimecres, 19 de febrer de 2014


Fotografia de Kashgar, de You Li.























Dibuix de René Magritte, Le rêve de l’androgyne.