dimarts, 10 de setembre de 2013

Menta.


Menta mentidera,
floriràs i no granaràs.


Aquest any no ha sortit la mata de menta que sortia cada any a sota del taronger.


ººººººººººººººººººººººººººººººooooooooooooooooooooooooooooooºººººººººººººººoºoºoooooooooooooooooooooooooooooooººººººººººººººººººooooooooºººººººººoºoºoºoooºoºoooºoºoºoºooºoºooooºoºooºoºoºoooºººººººººººººººººººººººººººººººººººººoooºoºoºoooooooooooºººººººººoºoºoºooooooooooºººººººººoºoooooooooooºoºoºoºoooººº