divendres, 27 de setembre de 2013

",",,,""Imatges que fa temps que guardo de dones-tortuga.

1. Retrat de Jane Morris, 1865. Fotografia de John R. Parsons.
3. Alzoria Lewis o Alzoria Green, turtle girl.
.
.
.
.
.
.
.

Cada divendres,

no sabia si córrer cridant per les puntes tremoloses dels arbres,
o amagar-se a sota de la foscor de qualsevol pedra
i deixar que el cos se li adormís sense llum
al costat aquell circuit d’arrels i tiges destenyides i cruixents.