dijous, 18 de juliol de 2013

º ºº º ºº

Hi havia una corda lligada a les boies grogues que s'havien descolorit,
o destenyit,
i es tornaven blanques.
Em vaig agafar molt fort a la corda amb el cap enganxat i adormit a la boia.
Un coixí de mar.
Les mans tenses agafades molt fort a la corda molla i gruixuda.
El cap fixat a la boia però el cos deixant-se endur absolutament per les onades,
com aquells fils d'alga verdosa.