dimarts, 30 de juliol de 2013
1. Fotografia d'Inès Carrillo.
2. Llibreta. Escriure a la piscina.
3. Els nens s'han enfilat a la figuera i han agafat un niu de tòrtores.