dilluns, 22 d’abril de 2013

. .

  ( Pausa )
 
 
De tornar a escoltar.
- taules-
construccions de silenci.
. ..   . ..     ..    .
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  s.t. 1991, mesures variables / ferro, pintura blanca i llavors.
2. la meva taula (II), 1986, 71 x 149 x 104 cm / escaiola i ferro.
3. s.t. 1989, 47 x 128 x 50cm / tronc d'arbre, branques, ferro i pintura blanca.
4. guixar, 1988, 10,5 x 170 x 220 cm / ferro, pintura blanca i tela amb bastidor.