dissabte, 2 de març de 2013


Set fotografies de Sebastien Chou.
Per al visitant núm. 22.222 de la muntanya negra.