dijous, 7 de febrer de 2013

I unes bosses de plàstic que voleien amb el vent.

I quan no pararia de mirar-les
perquè em fan notar que camino ben igual que elles.

. ..  s   ... . . ....... ...s s.. .............................   .  . . . ..                     .s                                    .... ..s s  s
s..              . .. .........................    .   .                   ... . .s .   s s     s.     .    ... . s.  s...........s. ss.  .s s.      s

s    s . ................................ . . ....................                                       s