dilluns, 4 de febrer de 2013
"El valor d'un color es pot modificar afegint-li blanc o negre. Si aquesta addició s'efectua gradualment, passant harmònicament d'un valor a l'altre, s'obté una escala que s'anomena escala cromàtica de valors." 
Educació Visual i Plàstica, Segon Cicle, Ed. Santillana1. Curators at whitechapel gallery in the 1930s, via marine boutron.
2. Imatges de LPFM.
3. Via M75.