dijous, 5 de juliol de 2012

 Taules i les coses sobre les taules.

Taules. Moltes taules. Llargues. De fusta. Un espai gran, pintar les parets blanques i omplir-lo de taules llargues, de fustes velles, de fustes blanques. Només taules i sense les coses que es posen sobre les taules.
1. Peces de Katherine Wheeler
2. silverpoetics, via s-c-r-a-p-b-o-o-k