dijous, 12 d’abril de 2012

Dibuixos de Dariana Guevara 
siéntate / seu
aleja / allunya
mójate / mulla't