dimarts, 19 de juliol de 2011

Demà anar a tallar-me els cabells. A mi no agradar anar-hi. Mai agradar. No saber per on haver de tallar.
Cabells apilonats a terra.
_________________