dimecres, 18 de maig de 2011

tallat i diari

cultura/s pàg. 29
Dibuix / Alicia Marsans
Text / Antoni Marí
...amb l'estat d'expectativa que m'afuava des de feia temps: un estat de quietud escrutadora, de silenci atent, d'una espera inútil i tranquil·la...