dimarts, 8 de març de 2011

barretets


.passejar pels camins on sempre hi ha barretets.
.sembla que es repeteixi un mateix dia.
.i un mateix lloc.
.o un mateix no-lloc.
u m b i l i c u s   r u p e s t r i s
m e l i c   d e   V e n u s