dimarts, 22 de febrer de 2011

no s'han banyat al mar
no han dibuixat
no tenen ulls