divendres, 4 de febrer de 2011

Matí. Divendres. Febrer. Tortellà. Maür. Dins. Cafè. Fora. Sol. Muntanya. Blanca.