dimecres, 10 de març de 2010

COBERT

/ 2 m 1 Lloc cobert on hom pot estar o tenir quelcom, a l'abric de la intempèrie, especialment el fet exclusivament amb aquest objecte (per a tenir-hi carros, eines, etc). 2 Defensa, sopluig. 3 a cobert (o sota cobert) loc adv A aixopluc, a recer. 5 a cobert de loc prep Protegit, emparat contra la pluja, el vent, algun perill, etc./
...............................................
Lloc, abric, defensa, sopluig, aixopluc, recer, protegit, emparat.